På Svenska

Kuvassa esitettynä sähköinen päiväkirja älypuhelimen näytöllä.

CANNABISDAGBOK

Cannabisdagboken är ett stödverktyg (på finska) för att följa med och fundera över cannabisbruket. Dagboken har tagits fram i samarbete med unga som använder cannabis. Även yrkespersoner har gett feedback om dagboken i dens testfas.

Cannabisdagboken kan användas både för att personligt följa med cannabisbruket och som ett stöd i arbetet inom olika serviceformer. Den kan fyllas i antingen på egen hand eller tillsammans med en yrkesperson.

FYRFÄLTAREN

Fyrfältaren är ett verktyg som kan användas för att utvärdera cannabisbruket både på kort och lång sikt.

CANNABISDAGBOK

Cannabisdagboken gör det möjligt att följa med och fundera över det egna cannabisbruket.

FAKTABLAD

Faktabladet ger grundinformation om cannabis och dess aktiva ämnen och bruksformer.