Cannabisdagbok

Cannabisdagbok

Cannabisdagboken gör det möjligt att följa med och fundera över det egna cannabisbruket. I veckotabellerna skriver användaren för varje dag in det möjliga bruket, bruksmängden (gram eller gånger), hur mycket pengar gått åt, och hens allmänna känsloläge. Användaren bestämmer själv om hen vill följa med sitt känsloläge före eller efter att hen använt. Dagboken innehåller dessutom frågor att tänka på, samt utrymme för egna anteckningar.