Fyrfältaren

Fyrfältaren är ett verktyg som kan användas för att utvärdera cannabisbruket både på kort och lång sikt: fördelarna och nackdelarna med bruket, samt fördelarna och nackdelarna med att ändra på bruket. På fylfältarens baksida finns tips för att minska på eller sluta med bruket och för att minska på risker kopplade till bruket.

sve-nelikenttä

sve-nelikenttä