Sovelluksen käyttöehdot

 

LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖÄ

Näissä käyttöehdoissa annetaan kannabis.eu sähköisen päiväkirjan sovelluksen käyttöä koskevat ehdot. Jos käytät sovellusta, ilmaiset hyväksyväsi käyttöehdot. Jos et hyväksy kaikkia näitä käyttöehtoja, älä käytä sovellustas.
Voimme muuttaa tätä sovellusta ja sen käyttöä koskevia sääntöjä ja määräyksiä milloin tahansa. Muutokset julkaistaan sovelluksessa. Jos jatkat sovelluksen käyttöä sen jälkeen, kun kyseiset muutokset on julkaistu, hyväksyt nämä muutokset.

TÄMÄ SOVELLUS EI ANNA LÄÄKINNÄLLISTÄ TAI AMMATILLISTA NEUVOA

Tämän sovelluksen sisältö on tarkoitettu kyseessä olevan aiheen yleistiedon lähteeksi, mutta se annetaan yksinomaan “sellaisenaan” ja “kuten se on saatavilla”, kuten näissä käyttöehdoissa on mainittu. Käyttäjän on hyvä vahvistaa tässä olevat tiedot muista lähteistä ja tarkastelemaan tietoja huolellisesti oman terveydenhuollon tarjoajan kanssa. Jos haluat tai tarvitset kyseisiä palveluja tai neuvoja, pyydämme että otat yhteyttä ammattimaiseen terveydenhuollon tarjoajaan.

 

KÄYTTÖLAAJUUS

YAD antaa luvan tämän sovelluksen näyttämiseen, käyttämiseen ja yhden kopion lataamiseen omaan tiedottavaan, ei-kaupalliseen käyttöön. Muutoin kuin mitä tällä sivulla on esitetty, tämän sovelluksen mitään sisältöä tai ohjelmaa ei saa kopioida, ladata tai tallentaa hakujärjestelmään mihinkään muuhun tarkoitukseen.

 

EI TAKUITA

Tämän sovelluksen kaikki sisältö on annettu “sellaisenaan” ja “kuten se on saatavilla” ilman minkäänlaista takuuta, ei ilmaistua eikä konkludenttista, mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen kaupattavuutta, tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuutta, tarkkuutta ja toisen osapuolen loukkaamattomuutta koskevat takuut. Tämän verkkosivuston ja siinä saatavilla olevan sisällön käyttö on käyttäjän yksinomainen riski.
Edellä mainitut poissuljetut asiat eivät ehkä sovellu sellaisilla lainsäädäntöalueilla, jotka eivät salli tiettyjen konkludenttisten takuiden poissulkemista.

 

VASTUUNRAJOITUS; EI PÄIVITYSVELVOLLISUUTTA

Tämän sovelluksen tai minkään verkkosivuston sisällön käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Emme ota nimenomaisesti ota mitään vastuuta, riippumatta siitä perustuuko se sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, ankaraan vastuuseen tai muuhun, mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, välillisistä tai erityisvahingonkorvauksista, jotka johtuvat tai millään tavalla liittyvät sovelluksen pääsyyn tai sen käyttöön, siitäkään huolimatta että meille on ilmoitettu kyseisten vahingonkorvausten mahdollisuudesta, mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen minkään tahon luottaminen mihinkään sovelluksen kautta saatuun sisältöön tai joita tulee esiin käyttäjälle siirretyssä tai käyttäjältä siirretyssä tiedossa olevista virheistä, puutteista tai viiveistä, tietoyhteyskatkoksista sovellukselle tai viruksista, olivat ne kokonaan tai osittain laiminlyönnin aiheuttamia, luonnonesteitä, teleyhteysongelmia, verkkosivuston varkautta tai tuhoamista tai valtuuttamatonta käyttöä tai asiaan liittyvää tietoa tai ohjelmia.

 

TEKIJÄNOIKEUDET

Suomen, Yhdysvaltain ja muiden maiden tekijänoikeuslait suojaavat tämän sovelluksen kaikkea sisältöä. Tämän verkkosivuston mitään sisältöä ei saa kopioida, muuttaa, ladata, julkaista, lähettää, julkaista uudelleen tai jakaa, muun muassa koodi mukaan lukien, ilman aiemmin antamaamme kirjallista lupaa, muutoin kuin omaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Edellä olevassa lauseessa esitetty huomioonottaen, mitään tällä sovelluksessa olevaa ei saa käsittää käyttöluvaksi tai muuksi oikeudeksi minkään patentin, tavaramerkin, tekijänoikeuden tai muun kolmannen tahon tekijänoikeuden nojalla.

 

EROTETTAVUUS

Jos minkään pätevän lainsäädäntöalueen tuomioistuin pitää mitään näiden käyttöehtojen ehtoa pätemättömänä tai toimeenpanokelvottomana, muut näiden käyttöehtojen ehdot pysyvät täysin lainvoimaisina ja voimassaolevina. Mikään näiden käyttöehtojen vain osittain pätemättömänä tai toimeenpanokelvottomana pidetty ehto pysyy täysin lainvoimaisena ja voimassaolevana ehdon niiltä osin, joita ei katsottu pätemättömiksi tai toimeenpanokelvottomiksi. Osapuolet lisäksi sopivat, että kyseinen, näiden käyttöehtojen pätemätön tai toimeenpanokelvoton ehto korvataan pätevällä ja toimeenpanokelpoisella ehdolla, joka täyttää siinä määrin kuin mahdollista kyseisen pätemättömän tai toimeenpanokelvottoman ehdon taloudelliset, liiketoiminta- ja muut tarkoitukset.

 

RIKKOMUKSET JA LISÄMENETTELYTAVAT

Pidätämme oikeuden hakea kaikki lain sallimat ja kohtuulliset korvauskeinot tällä sovelluksessa annettujen sääntöjen ja määräysten rikkomisesta, mukaan lukien oikeuden estää tietyn verkko-osoitteen pääsy sovellukseen.

 

KYSYMYKSET

Jos sinulla on näitä käyttöehtoja koskevia kysymyksiä, ota meihin yhteyttä: yad@yad.fi